باشگاه مشتریان

باشگاه مشتریان به عنوان یک واحد تعاملی بین افراد یا سازمان ها تعریف می شود که از این طریق ارتباطات مستقیم و منظم بین اعضای باشگاه با سازمان ایجاد می شود. افزایش ارتباط مشتریان به وسیله ایجاد یک رابطه صمیمی در محیطی پویا و فعال و همچنین خلق مزیت هایی که شایسته مشتریان می باشد، سر لوحه کار این باشگاه خواهد بود.
شرکت ثامن سازه عرش در راستای ارج نهادن به مشتریان خود، باشگاه مشتریان خود را راه اندازی نموده تا از این طریق خدماتی را که شایسته مشتریان است، ارائه نماید و از این رهگذر رضایتشان را افزایش دهد. ارتباط نزدیک تر و حس اعتماد بیشتر نسبت به مجموعه عرش ره آورد دیگر این باشگاه می باشد.

خدمات ارائه شده در باشگاه مشتریان عرش

  • ارائه تخفیف های ویژه باشگاه مشتریان عرش برای خرید از سایر پروژه های شرکت ثامن سازه عرش
  • استفاده از خدمات ویژه بانکی، بانک ثامن
  • استفاده از خدمات ویژه تفریحی و اقامتی
  • مشاوره رایگان سرمایه گذاری در پروژه های شرکت ثامن سازه عرش
  • تهیه و ارسال ویژه نامه برای اعضای باشگاه مشتریان عرش
  • اطلاع رسانی در مورد شروع فروش یا پیش فروش پروژه ها
  • اطلاع رسانی در مورد زمان سر رسید چک های مشتریان
  • اطلاع رسانی در مورد پیشرفت فیزیکی پروژه ها

نحوه عضویت در باشگاه مشتریان عرش

هرشخصی که در یکی از پروژه های ثامن سازه عرش سرمایه گذاری نماید، به صورت پیش فرض عضو باشگاه مشتریان عرش می شود. برای هر عضو کارت عضویت صادر می شود که در حقیقت کارت سپرده کوتاه مدت بانکی است.

شرایط ویژه خرید

باشگاه مشتریان عرش برای اعضای خود مطابق با طبقه بندی مربوطه، شرایط ویژه ای را برای خرید از پروژه های گروه در نظر گرفته است.