شرکت ثامن سازه عرش

موفق به دریافت گواهینامه سیستم مدیریت یکپارچه (IMS) شد

پس از یک سال تلاش بی وقفه در پیاده سازی و آوزش سیستم مدیریت یکپارچه براساس استانداردهای ISO 9001:2008  – ISO 14001:2004 – OHSAS 18001:2007 – HSE_MS سرانجام پس از دو مرحله ممیزی از دفتر مرکزی و پروژه های فعال شرکت ، در تاریخ 26/08/94 فرآیند ممیزی با موفقیت خاتمه یافت و شرکت ثامن سازه عرش موفق به اخذ گواهینامه استانداردهای مذکور از شرکت WQA انگلستان گردید و برگ زرین دیگری را در کارنامه خود درج نمود.

لذا بدینوسیله ضمن تبریک به کلیه همکاران محترم در دستیابی به این مهم ، تاکید می گردد حصول نتیجه فوق آغاز راه بلند کیفیت می باشد و ضرورت دارد بیش از پیش به اجرای اصول بنیادین نظام مدیریت کیفیت ، ایمین و بهداشت شغلی و زیست محیطی توجه گردد. شرکت ثامن سازه در راستای پایبندی به ارزش های سازمانی خود و ارتقای کیفیت روند پروژه ها و خروجی نهایی ، اقدام به اخذ گواهینامه ها و استانداردهای معتبر ملی و بین المللی نموده است . هدف از اخذ استانداردهای بین المللی ، مدیریت منترل و ارزیابی تمامی فرایندهای پروژه در ابعاد مختلفی همچون محیط زیست ، کیفیت ، رضایت مندی مشتریان ، ایمنی و بهداشت شغلی است .

شرکت WQA انگلستان نیز  Worldwide Quality Assurance یکی از معتبرترین شرکت های بین المللی ثبت و صدور گواهی نامه استانداردهای مدیریتی می باشد . این سازمان در سال 1999 فعالیت خود را آغاز نمود و در بیش از 36 کشور دارای شعبه بود و توسط اولین و برترین مرجع تایید صلاحیت دنیا UKAS مورد ارزیابی و تایید قرار گرفته است.

قطعا دریافت این گواهینامه ، سندی بر تعهد شرکت به ارتقای کیفیت ، اصلاح فرآیند ها ، بهبود عملکرد و افزایش سطح رضایت مندی مشتریان و سایر ذینفعان است و مسیر دستیابی به اهداف متعالی صنعت ساختمان و دیدگاه های کلان توسعه ای را هموار خواهد کرد.